Rariteter / Rare birds

Dessa bilder är tagna i Sverige på rariteter. Inte alla är godkända att kryssa av raritetskommitén, vilket innebär att dom anses ha hamnat i Sverige på onaturlig väg, t.ex genom att ha rymt från djurparker. Jag skriver ”ej godkänd” på dessa. Då det sista jag vill är att skrämma iväg en raritet så är kan bildkvalitén här vara sämre än mina andra bilder. Vissa bilder här är mer av dokumentationskaraktär och många rariteter jag sett har jag inte fått någon bild på alls. Men som ni kan se har jag även haft tur ibland och fått bra bilder. När du förstorat bilden så läs gärna den lilla texten under bilden för mer information om fyndet

These pictures are taken in Sweden and they contain rare birds. Some are not approved by Swedens raritiy committee, which means they are perceived to have ended up in Sweden in a non natural way, for example escaped from a zoo. I mark these with ”not approved”. Since the last thing I want is to scare away a rare bird, the quality of these pictures can be lower. Some are more for documentation purpose and many rare birds that I have seen did I not get any picture of at all. But as you can see, sometimes I got lucky and got good pictures as well. When you open the picture, you can read the text underneath the picture for more information about the find

NOTE: Move your mouse over the top part of the miniature picture (above the text) until the pointer turns into a zoom symbol, then you can click and watch the pictures and easily switch between them (by clicking on the arrows to the right/left of the picture or using the arrows at the keyboard). Pro tip: If you are sitting at a computer, right click on the picture, click ”Open image in new tab”, switch to that tab and click on the picture to zoom in to the full resolution. Good if you got a smaller screen and want to see details better. You can not switch between pictures if you open one in a new tab, you need to go back to the gallery to do that.

OBS: Håll musen vid övre delen av miniatyrbilden (ovanför texten) så ett förstoringsglas syns, då kan du klicka och förstora bilden. Du kan lätt byta mellan bilder genom att klicka på pilarna till höger/vänster om bilden eller använda piltangenterna.Bra tips: Sitter du på dator, högerklicka på bilden, välj ”Öppna i ny flik/open image in new tab”. Gå in på nya fliken och klicka på bilden. Då får du upp bilden i full upplösning. Det är bra om du har en mindre skärm och vill se detaljer bättre. Du kan inte byta mellan bilder om du öppnat bilden i en ny tabb, du måste gå tillbaks till galleriet för att göra det

Rulla till toppen